Veelgestelde vragen

Welkom bij het complete overzicht van veelgestelde vragen over Nannyservice Babo!
Hier vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen met betrekking tot onze professionele Nannydiensten. Of je nu een ouder bent die overweegt gebruik te maken van onze diensten of een Nanny die interesse heeft in samenwerking met Nannyservice Babo, we streven ernaar om duidelijkheid te bieden en eventuele onduidelijkheden op te helderen.

Veelgestelde vragen van ouders

Nanny Service Babo biedt professionele Nanny’s die voor een veilige en liefdevolle omgeving zorgen voor de kinderen, evenals licht huishoudelijk hulp in het huishouden.
De Nanny’s nemen actief deel aan het dagelijkse leven van het gezin en dragen bij aan een soepele en georganiseerde routine, zoals het bereiden van maaltijden, begeleiding bij huiswerk en het creëren van een stimulerende speelomgeving.
Nanny Service Babo voert een intakegesprek bij u thuis, werven en selecteren een passende Nanny, stellen één of meerdere Nanny’s voor aan het gezin, nemen een risico-inventarisatie af in huis, schrijven de opvanglocatie in bij het Landelijk Register Kinderopvang, maken contracten op en bieden ondersteuning bij de start van de Nanny.
De toegewijde Nanny’s van Nanny Service Babo verlichten de alledaagse lasten, zodat ouders met een gerust hart kunnen werken of ontspannen, in de wetenschap dat hun gezin in ervaren handen is. Een vast en vertrouwd gezicht!

Kinderopvangtoeslag is financiële ondersteuning van de overheid om kosten voor kinderopvang te helpen dekken. Je kunt dit aanvragen afhankelijk van factoren zoals inkomen, aantal kinderen en aantal opvanguren. In 2024 kun je maximaal €7,53 per kind per uur terugkrijgen. Bij 3 of meer kinderen kan een Nanny financieel voordeliger zijn.

Wanneer we denken dat we een geschikte match hebben gevonden, streven we ernaar om de Nanny aan jullie voor te stellen. We plannen een kennismaking tussen de ouders en de Nanny. Het is aan te raden om deze kennismaking te laten plaatsvinden wanneer de kinderen ook aanwezig zijn, zodat de Nanny een gedetailleerd beeld krijgt van jullie thuissituatie. Indien gewenst, kunnen een van ons altijd aanwezig zijn tijdens deze ontmoeting om eventuele vragen te beantwoorden.

Na de kennismaking hebben jullie de gelegenheid om te overwegen of dit de juiste match is. Als jullie besluiten dat het goed voelt, neemt Nannyservice Babo het verdere proces op zich. Dit omvat onder andere het opstellen van contracten en de inschrijving bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Om ervoor te zorgen dat zowel de ouders als de Nanny goed voorbereid zijn, raden wij aan om een meeloopdag te plannen. Tijdens deze dag kan de nanny een indruk krijgen van hoe de dagelijkse gang van zaken er ongeveer uitziet. Deze stap draagt bij aan een soepele overgang en biedt de Nanny de kans om zich voor te bereiden op haar rol in jullie gezin.

 

Bij ziekte van de Nanny stelt hij/zijde ouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Gedurende ziekte heeft de Nanny recht op 70% van de overeengekomen vergoeding voor de uren dat hij/zij niet in staat was de opvang te verzorgen, voor de duur van 6 weken minus 2 wachtdagen. De vergoeding per uur dient minimaal 70% van het minimumuurloon te zijn.

 

Om ervoor te zorgen dat we goed inspelen op de specifieke behoeften en routines van het kind, vullen ouders en de Nanny vóór de eerste werkdag samen een afsprakenformulier in. Hierin wordt informatie opgenomen over eventuele allergieën, speciale behoeften, medicatie en dagelijkse routines die belangrijk zijn voor de zorg van het kind.

Daarnaast hebben we een apart formulier voor medicijnen, voor het geval dat medicatie nodig is. Hierop staan gedetailleerde instructies, doseringen en andere relevante informatie die de Nanny nodig heeft om de gezondheid en veiligheid van het kind te waarborgen.

Deze aanpak zorgt voor een duidelijk en gedeeld begrip van de specifieke zorgvereisten, waardoor de Nanny goed voorbereid aan de slag kan gaan en de zorg op maat kan bieden.

Veelgestelde vragen van Nanny's

  • Minimaal 18 jaar oud.
  • Bezit het juiste diploma volgens de erkende lijst van de overheid.
  • Beschik over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Spreek vloeiend Nederlands.
  • Bezit een Kinder-EHBO diploma of bereid deze te halen.
  • Integer, consequent en betrouwbaar.
  • Optimistisch en enthousiast.
  • Ruimdenkend en creatief.
  • Flexibel.

De tarieven variëren afhankelijk van zowel de Nanny als het gezin. De Nanny en het gezin bespreken samen het uurtarief, waarbij wij slechts advies geven aan de Nanny. De tarieven worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en de ervaring van de Nanny.

Door de behoeften van het gezin te onderzoeken, zoeken we naar de Nanny die goed bij het gezin past. We beoordelen de verschillende Nanny’s op hun kwaliteiten en competenties. Daarnaast controleren we of hun normen en waarden overeenkomen met die van de vraagouders. Vervolgens stellen we één of meerdere Nanny’s voor aan het gezin. Als er na de kennismaking met de Nanny geen klik blijkt te zijn, gaan we gewoon verder met het zoeken en stellen we een andere geschikte Nanny voor.

De aanvraag van een VOG verzorgen wij voor jou. Je ontvangt van ons een link om de aanvraag verder af te maken.

Zodra wij een sollicitatie ontvangen, streven wij ernaar deze binnen 24 uur te beantwoorden. We onderzoeken je CV/motivatiebrief om te controleren of je de vereiste diploma’s hebt en welke relevante ervaringen je hebt opgedaan. Op basis van deze beoordeling beslissen wij of we je willen uitnodigen voor een gesprek, dat we vervolgens inplannen. Tijdens het gesprek stellen we je vragen om een goed beeld van je te krijgen, zoals je ervaringen, vrijetijdsactiviteiten, kwaliteiten/eigenschappen, gewenste startdatum en de gewenste werkdagen/uren. Na het gesprek nemen we de beslissing of we met jou willen samenwerken en je ontvangt hierover uiterlijk 48 uur na het gesprek bericht. Als nanny is het mogelijk om 1 of 2 dagen per week te werken, zelfs naast een andere baan.

Vragen? Stel ze gerust

We begrijpen dat het kiezen van de juiste kinderopvangpartner een belangrijke beslissing is en we hopen dat deze veelgestelde vragen zal helpen bij het nemen van een weloverwogen besluit.

Mocht je na het lezen van deze veelgestelde vragen nog steeds vragen hebben of meer informatie nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bij Nannyservice Babo staan we klaar om je te assisteren en ervoor te zorgen dat je vol vertrouwen kunt genieten van onze professionele Nannydiensten.

× WhatsApp ons