Op zoek naar een Nanny?

Wij brengen luxe en gemak samen

 • Passie voor Kinderen en Gezinsleven:
  Onze Nanny’s koesteren een oprechte passie voor het welzijn van kinderen en het ondersteunen van gezinnen. Ze begrijpen de unieke behoeften van elk kind en zijn toegewijd aan het creëren van een liefdevolle en stimulerende omgeving waarin ze kunnen opgroeien.

 • Professionele Ontwikkeling en Training:
  Bij Nanny Service Babo investeren we in de professionele ontwikkeling van onze Nanny’s. We bieden training en ondersteuning om ervoor te zorgen dat ze niet alleen gekwalificeerd zijn, maar ook voortdurend groeien in hun vaardigheden en kennis op het gebied van kinderzorg en huishoudelijke taken.

 • Flexibiliteit en Maatwerk:
  Wij begrijpen dat elk gezin uniek is. Onze Nanny’s passen zich aan de specifieke behoeften van elk gezin aan, of het nu gaat om flexibele werktijden, speciale dieetvereisten of andere individuele wensen. Maatwerk staat bij ons centraal.

 • Open Communicatie en Samenwerking:
  Transparante communicatie is essentieel in de relatie tussen gezinnen en Nanny’s. Bij Nanny Service Babo stimuleren we een open communicatiecultuur en moedigen we samenwerking aan. Dit zorgt voor een gezonde en vertrouwensvolle band tussen ouders, kinderen en Nanny’s.

 • Veiligheid en Vertrouwen:
  Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit. Onze Nanny’s ondergaan grondige achtergrondcontroles en worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun ervaring, betrouwbaarheid en toewijding. We streven ernaar een veilige en geruststellende omgeving te bieden voor zowel kinderen als ouders.

Event Nanny Een Nanny tijdens (zakelijke) evenementen?

We begrijpen dat het kiezen van de juiste Nannyservice een belangrijke beslissing is voor ouders. Om te helpen bij het nemen van een weloverwogen besluit, hebben we deze lijst met veelgestelde vragen samengesteld. Hier kunnen antwoorden gevonden worden, op essentiële vragen over onze diensten.

Dat klinkt goed! Om met de Nanny over te stappen naar Nanny Service Babo, volg je eenvoudig deze stappen:

 1. Neem contact op met Nanny Service Babo en geef aan dat je wilt overstappen met de huidige Nanny.
 2. Nanny Service Babo zal vervolgens contact opnemen met de Nanny om  uit te nodigen voor een gesprek.
 3. Tijdens het gesprek zal de procedure worden besproken, en alle benodigde documenten zullen worden verzorgd.
 4. Nanny Service Babo zal ook de inschrijving bij de gemeente regelen.
 • Onze Nanny’s beschikken over een officieel erkend diploma.
 • Hoewel we een deel van de achtergrond van de Nanny kunnen afleiden uit het curriculum vitae, stellen we tijdens het sollicitatiegesprek gerichte vragen om een dieper inzicht te krijgen in de ervaringen van de Nanny.

De veiligheid van het kind staat bij ons centraal en we nemen diverse maatregelen om deze te waarborgen. Een essentieel aspect hiervan is dat al onze Nanny’s beschikken over een actueel certificaat kinder-EHBO. Dit certificaat verzekert dat onze Nanny’s goed op de hoogte zijn van potentiële gevaren en dat ze adequaat kunnen handelen in noodsituaties, waardoor de gezondheid en het welzijn van het kind in goede handen is.

Daarnaast vereisen we van al onze Nanny’s een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze VOG bevestigt dat er geen bezwaren zijn tegen het werken met kinderen en waarborgt zo een veilige omgeving voor uw kind. Niet alleen wordt de VOG bij werving aangevraagd, maar er wordt ook voortdurend een screening uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de Nanny’s gedurende hun dienstverband aan de gestelde veiligheidsnormen blijven voldoen.

Op deze manier zetten we alles in het werk om een veilige en zorgzame omgeving te creëren voor het kind, waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. We begrijpen dat de gemoedsrust van ouders van het grootste belang is en daarom blijven we streven naar de hoogste standaarden op het gebied van kinderopvang en veiligheid.

 

De communicatie tussen ouders en de Nanny verloopt soepel door regelmatig even kort te evalueren na de werkdag. Het is handig om dit dagelijks te doen, zodat  ouders snel op de hoogte zijn van wat de kinderen hebben gedaan.

Daarnaast is er de mogelijkheid om gedurende de dag contact te houden via bijvoorbeeld WhatsApp. Even snel een berichtje sturen met updates over maaltijden, dutjes of leuke momenten maakt de communicatie gemakkelijk en direct. Op deze manier blijven zowel de Nanny als de ouders goed op de hoogte en kunnen ze samen zorgen voor het welzijn van de kinderen

Bij Nanny Service Babo volgen onze Nanny’s de richtlijnen van ons pedagogisch beleid. Voordat de Nanny begint, worden alle afspraken met de ouders vastgelegd op een formulier. Dit formulier krijgen ze zodra er een match is. Zo weten beide partijen precies wat ze kunnen verwachten op de eerste werkdag. Het is een handige manier om alles duidelijk af te spreken en ervoor te zorgen dat de zorg voor het kind soepel verloopt.

Wanneer we denken dat we een geschikte match hebben gevonden, streven we ernaar om de Nanny aan jullie voor te stellen. We plannen een kennismaking tussen de ouders en de Nanny. Het is aan te raden om deze kennismaking te laten plaatsvinden wanneer de kinderen ook aanwezig zijn, zodat de Nanny een gedetailleerd beeld krijgt van jullie thuissituatie. Indien gewenst, kunnen een van ons altijd aanwezig zijn tijdens deze ontmoeting om eventuele vragen te beantwoorden.

Na de kennismaking hebben jullie de gelegenheid om te overwegen of dit de juiste match is. Als jullie besluiten dat het goed voelt, neemt Nanny Service Babo het verdere proces op zich. Dit omvat onder andere het opstellen van contracten en de inschrijving bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Om ervoor te zorgen dat zowel de ouders als de Nanny goed voorbereid zijn, raden wij aan om een meeloopdag te plannen. Tijdens deze dag kan de Nanny een indruk krijgen van hoe de dagelijkse gang van zaken er ongeveer uitziet. Deze stap draagt bij aan een soepele overgang en biedt de Nanny de kans om zich voor te bereiden op haar rol in jullie gezin.

 

Bij ziekte van de Nanny stelt hij/zijde ouder(s) hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Gedurende ziekte heeft de Nanny recht op 70% van de overeengekomen vergoeding voor de uren dat hij/zij niet in staat was de opvang te verzorgen, voor de duur van 6 weken minus 2 wachtdagen. De vergoeding per uur dient minimaal 70% van het minimumuurloon te zijn.

 

Om ervoor te zorgen dat we goed inspelen op de specifieke behoeften en routines van het kind, vullen ouders en de Nanny vóór de eerste werkdag samen een afsprakenformulier in. Hierin wordt informatie opgenomen over eventuele allergieën, speciale behoeften, medicatie en dagelijkse routines die belangrijk zijn voor de zorg van het kind.

Daarnaast hebben we een apart formulier voor medicijnen, voor het geval dat medicatie nodig is. Hierop staan gedetailleerde instructies, doseringen en andere relevante informatie die de Nanny nodig heeft om de gezondheid en veiligheid van het kind te waarborgen.

Deze aanpak zorgt voor een duidelijk en gedeeld begrip van de specifieke zorgvereisten, waardoor de Nanny goed voorbereid aan de slag kan gaan en de zorg op maat kan bieden.

Klinkt goed? Binnenkort een Nanny bij jullie thuis?

× WhatsApp ons